KURUMSAL GELİŞİM

Kurumsal başarının anahtarı bireylerin kişisel yeteneklerini tek bir amaç doğrultusunda kullandığı etkili bir takım oyunudur. Artı Mavi’nin kurumsal eğitimleri ve özel amaçlı programları organizasyon içerisinde etkin bir yapılanma oluşturmayı hedefler.

KURUMSAL EĞİTİMLER

Organizasyonlar bilgiyi ve zamanı verimli kullanma becerilerine sahip yönetici ve çalışanlarla büyür. Artı Mavi’nin odaklanmış eğitim programları kurumların, şirketlerin ve organizasyonların en önemli ve en maliyetli kalemi olan insan kaynaklarını etkili ve verimli bir şekilde kullanmak için tasarlanmıştır.

ÖZEL PROGRAMLAR

Teknolojik gelişmeler bir yandan yeni pazarlara açılmayı kolaylaştırırken diğer yandan sunulan ürün ve hizmetlerin birbirinden ayırt edilmesini zorlaştırmaktadır. Farklılaşmak, mevcut veya yeni pazarlarda başarılı olmak için kültürel farklılıkları bir avantaj haline getirmek, kurum içi ve kurum dışı iletişime özen göstermek kurumsal hedeflere ulaşmak için önemli becerilerdir. Özel hazırlanmış uzmanlık içerikleriyle Artı Mavi saha deneyimine ve başarı hikayelerine dayanan güçlü programlar sunuyor.

Bireysel önceliklerimiz gibi iş hayatımız da sürekli bir değişim içindedir. Hedeflerimize ulaşmak için kullanmamız gereken yetenekler büyük ve renkli bir yapboza benzer. Sadece ne kadar çalıştığımız değil, çalışırken yönetmemiz gereken süreçler de önemlidir.


İletişim kanallarında gözlenen gelişmeler iletişim alışkanlıklarımızda değişikliklere neden olmaktadır. Dünya yeni teknolojilerle bir anlamda küçülürken bu yakınlaşma bugüne kadar görülmemiş bir rekabet ortamı yaratmaktadır. 


Ulaşılabilir hale gelen büyük miktarlardaki bilgi bir yandan fark yaratabilmek için yeni fırsatlar sunarken bir yandan da rakiplere sayısız avantajlar sunmaktadır. Sonu gelmez mücadeleyi kazanan ise her zaman bilgiyi var olan yeteneklerle birleştirerek etkin ve verimli kullanmayı başaran ekipler olmaktadır.


Bireysel başarı ve kurumsal başarı arasındaki ayrım dünyadaki sınırlar gibi gittikçe belirsizleşirken, hedeflerimize ulaşmak için birbirinden farklı süreçleri beraber yönetme gerekliliği ortaya çıkmıştır. Kurumsal gelişim bireylerin tek tek yeteneklerine ve bu yeteneklerini bir ekip olarak nasıl kullanabildiklerine odaklanmıştır.


Artı Mavi’nin satıştan pazarlamaya, iletişimden müşteri yönetimine, planlama yeteneklerinden takım oluşturma aktivitelerine kadar geniş bir alanda kurumların ve bireylerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış özel içerikleriyle dünyanızı genişletin.